Nachádzate sa tu

Poďakovanie mestu Šaľa

Touto cestou chceme poďakovať mestu Šaľa za finančnú podporu aj v tomto pre klub KVŠ Barakuda a za ocenenie našej snahy o rozvoj športu v tomto meste. Športové výsledky, ktoré dosahujú naše plavkyne a plavci robia dobré meno mestu Šaľa tak na Slovensku ako aj v zahraničí čo teší aj samotných športovcov z radov detí, mládeže aj dospelých, ktorým sa v klube venujeme. Našou snahou bude aj naďalej rozvíjať povedomie o meste Šaľa spôsobom, ktorý nám je blízky a zároveň priviesť ďalších nádejných plavcov k tomuto športu.