O nás

Klub KVŠ Barakuda sa zaoberá športom plávanie v plutvách, ktoré patrí pod športové odvetvie Potápačské športy. Plavci sa na tréningoch pripravujú na účasť na slovenských súťažiach organizovaných predovšetkým Zväzom potápačov Slovenska, v ktorom je klub aj registrovaný, ďalej na súťažiach organizovaných inými klubmi Slovenska. Zúčastňuje sa aj národných zahraničných podujatí a medzinárodných súťaží organizovaných Medzinárodnou organizáciou zlučujúcou podhladinové športy CMAS.


Cieľom klubu je pripraviť svojich plavcov na spomenuté súťaže a s úspechmi na nich zvyšovať povedomie o Slovensku, našom regióne, meste. Zároveň tým chceme pritiahnuť viac detí k aktívnemu tráveniu voľného času – športom, naučiť ich plaveckým základom čo je nevyhnutné pre ich zdravie a život rovnako ako naučiť sa chodiť, čítať, písať. Pokiaľ dieťa prejaví záujem tak už od 7 rokov, často aj skôr, sa môže zapojiť do prípravy na plávanie s plutvami BiFins a neskôr aj monoplutvou. Z nášho klubu už vyšlo mnoho úspešných plavcov, ktorí sú vedení aj v tabuľkách európskych a aj svetových rekordov, napr. Zuzana Hrašková – držiteľka WR na 400m BiFins od r. 2019 a zapísaná v Guinessovej knihe rekordov. Je pre našich plavcov veľkým vzorom a motiváciou pri tréningoch a v súťažiach. Každý šport je o disciplíne, spolupatričnosti, rešpekte a slušnosti k ostatným a to je, okrem drilu v bazéne podstatou práce trénerov klubu.