Poďakovanie mestu Šaľa za podporu nášho klubu

Touto cestou chceme poďakovať mestu Šaľa za opätovnú finančnú podporu klubu KVŠ Barakuda a za ocenenie našej snahy o rozvoj športu v našom meste. Športové výsledky, ktoré dosiahli naše plavkyne a plavci robia dobré meno mestu Šaľa tak na Slovensku ako aj v zahraničí a potešili aj samotných športovcov z radov detí, mládeže aj dospelých, ktorým sa v klube venujeme.

Ďakujeme

V tomto roku si dovolíme pripomenúť fantastické výsledky našej plavkyne ZUZKY HRAŠKOVEJ, ktorá sa na WORLD GAMES 2022 v USA umiestnila na krásnom 3. mieste v disc.100m BF a tiež z Majstrovstiev sveta v ďalekej Kolumbii priniesla 3 medaile a tým zviditeľnila Slovensko a aj našu malú Šaľu vo svete.